Від контактів - до контрактів

28 березня Логістичний кластер провів зустріч з представниками Європейської платформи кластерного співробітництва. Як ми вже повідомляли, зустрічі передував форум для налагодження співробітництва між кластерами Європейського Союзу та України. Наступного ж дня європейці мали змогу особисто поспілкуватися з деякими учасниками Логістичного кластера. Місцем проведення стала інформаційна платформа компанії 5PL...

Читать дальше

From contacts to contracts

Headline for the FB: March 28, Logistics cluster held a meeting with representatives of the European cluster cooperation platform. As it was already mentioned, the meeting was after the forum for establishing cooperation between clusters of the European Union and Ukraine. The next day, Europeans had the opportunity to personally communicate with some of the logistics cluster participants. The informative platform of the 5PL company became the venue...

Read more


Кластерне співробітництво Україна-ЄС

27 березня представники Логістичного кластеру взяли участь у Заході для налагодження співробітництва між кластерами Європейського Союзу та України...

Читать дальше


Кластерна ініціатива Асоціації «Український Логістичний Альянс»

21 лютого в рамках найбільшої європейської події в галузі індустріальної політики – European Union Industry Day – відбувся Європейський регіональний форум «Український бізнес в системі європейських ланцюгів доданої вартості та створенні нових потоків цінностей»...

Читать дальше

Cluster Initiative of the "Ukrainian Logistic Alliance" Association

On the 21st February of within the framework of the largest European event in the field of industrial policy - European Union Industry Day - the European Regional Forum: "Ukrainian Business in the System of European Chains of Value Added and Creation of New Value Flows " was held...

Read more


Кластерні можливості у розвитку логістики

Нещодавно, 21 лютого 2018р., в рамках Європейського регіонального форуму «Український бізнес в системі європейських ланцюгів доданої вартості та створенні нових потоків цінностей» Український логістичний альянс вперше представив діловому співтовариству ініціативу створення логістичного кластеру...

Читать дальше

Cluster opportunities for the development of logistics

Recently, on the 21st of February 2018, within the European Regional Forum "Ukrainian Business in the System of European Chains of Added Value and Creating New Value Flows", for the first time the Ukrainian Logistics Alliance has presented to the business community the initiative to create a Logistics Cluster...

Read more


Від гри – до реального бізнесу

За ініціативою асоціації «Український логістичний альянс» компанія 5PL організувала проведення цікавої та захоплюючої бізнес-гри «Business on the Move» в рамках всеукраїнських студентських змагань «Business on the move. Logistics gamers and professionals». Цього разу учасниками гри стали студенти Державного університету інфраструктури та технологій...

Читать дальше


Бути готовими до роботи в нових умовах

16 та 17 лютого 2018 року під егідою Асоціації УЛА компанія 5PL провела галузеві семінари-тренінги "Новий порядок визначення плати за перевезення вантажів у вагонах ПАТ "Укрзалізниця»....

Читать дальше


Рівні логістики та PL-провайдерство

Однією з найбільш популярних на сучасному етапі моделей бізнесу є аутсорсинг. Делегування виконання частини своїх бізнес-функцій дає можливість підприємству концентруватися на пріоритетних видах бізнесу й операціях і тим самим забезпечує йому конкурентні переваги. Повною мірою це стосується і логістичного сервісу. Відповідно, зросла і кількість підприємств з надання комплексних логістичних послуг - логістичних посередників (провайдерів). Рівень різних провайдерів відрізняється за спектром послуг та технологічних рівнем.....

Читать дальше


Речная логистика: реалии и перспективы

Тема речных перевозок в Украине становится все более актуальной. В настоящее время грузовладельцы пока делают выбор в пользу других видов транспорта: железнодорожного и автомобильного. Но в то же время у речных перевозок есть огромный потенциал, о котором мы сегодня говорим с доктором экономических наук, профессором, деканом факультета управления и технологий Государственного университета инфраструктуры и технологий Светланой Михайловной Боняр....

Читать дальше


Сегмент «ікс», або що таке логістика 5PL

В сфері економіки України є сегмент, який де-факто сформувався в часи її незалежності, тлумачиться за іноземним кліше як «логістика», але при цьому позбавлений чітко визначеного офіційного статусу, осмисленого інструментарію, і навіть самодостатнього визначення терміну «логістика». В цій статті я спочатку називатиму це явище «сегментом «ікс», а не логістикою, тільки тому, що не можна розглядати під однією назвою різні речі. Адже може виявитися, що «сегмент «ікс» - це не логістика в загальноприйнятому на сьогодні тлумаченні цього терміну, а якісно інше явище, яке тісно пов’язане з логістикою, але ховається за нею, залишається без назви, і потерпає від своєї невизначеності...

Читать дальше


Проблеми бухобліку нематеріальних активів в Україні

З першого вересня 2017 року в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. З першого січня 2018 року набувають зміни до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
На жаль ці факти лишились по за межами їх усвідомлення суб’єктами господарювання в Україні. На жаль...

Читать дальше


Логістика: термінологія нормативно-правового поля

Основа будь-якого закону чи нормативно-правового акту – термінологія. Не можна створити самодостатній документ, попередньо не дійшовши згоди щодо тлумачення того чи іншого терміну, якими цей документ оперує. На жаль, транспортно-логістична система України поки що позбавлена нормативно-термінологічної бази, яка дозволила б інтегрувати зусилля транспортно-логістичної спільноти для цілеспрямованого розвитку галузі...

Читать дальше