Железнодорожные перевозки

Железнодорожные перевозки

Заказать модуль

Тема 1. На чому базується робота з ПАТ «Укрзалізниця»?

Нормативно-правова база діяльності залізниць України. Статут залізниць України. Правила перевезень вантажів та інші нормативні акти.

Заказать модуль

Тема 2. Як укласти договір з ПАТ «Укрзалізниця»?

Укладання договору на залізничне перевезення. Єдиний договір. Сторони договору перевезення вантажу та їх взаємодія при виконанні договору.

Заказать модуль

Тема 3. Вагони та контейнери, що використовуються для перевезення вантажів в Україні та світі.

Вантажний вагонний парк. Класифікація вантажних вагонів за родом, конструкцією та іншими ознаками. Контейнери для перевезення вантажів. Техніко-експлуатаційні характеристики вантажних вагонів і контейнерів. Показники ефективності використання вагонів і контейнерів.

Заказать модуль

Тема 4. Все про вантажі, тару та способи визначення їх маси.

Основні види і транспортні властивості вантажів. Тара й упакування вантажів. Транспортна класифікація вантажів і тари. Способи визначення маси вантажів. Засоби ваговимірювальної техніки (ЗВВТ) на залізничному транспорті та порядок їх використання.

Заказать модуль

Тема 5. Що потрібно знати про правила приймання вантажів до перевезення?

Початкові операції. Технологічні операції при прийманні вантажів до перевезення на місцях загального і незагального користування та порядок їх виконання. Маркування вантажів, підготовка вагонів і контейнерів до перевезення, правила пломбування вагонів і контейнерів та ін. Визначення термінів доставки вантажів тощо.

Заказать модуль

Тема 6. Як змінити договір перевезення? Що потрібно знати про видачу вантажу?

Комерційні операції, що можуть виконуватися на шляху перевезення вантажів. Порядок зміни договору перевезення вантажу (переадресування) в різних видах сполучення. Кінцеві операції як складова частина процесу доставки вантажів. Технологічні операції, пов’язані з прибуттям вантажів та їх видачею. Зберігання вантажів. Митний контроль вантажів та пов’язані з ним операції.

Заказать модуль

Тема 7. Все, що стосується міжнародних перевезень.

Міжнародні угоди про пряме залізничне вантажне сполучення, учасницею яких є залізниця України (СМГС, КОТІФ). Угода про використання окремих положень СМГС в перевезенні міжнародних вантажів між залізницями СНД. Перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів залізницями України згідно СМГС. Правила передавання вагонів і контейнерів з вантажами на кордонах. Причини затримок вагонів при перетині кордонів міжнародними вантажами.

Заказать модуль

Тема 8 Що потрібно знати про вантажні фронти?

Вантажне господарство. Місця загального та незагального користування на залізничному транспорті. Під’їзні колії. Вантажні фронти (ВФ). Техніко-експлуатаційні параметри та визначення переробної спроможності ВФ. Оптимізація режиму роботи і технічного оснащення ВФ.

Заказать модуль

Тема 9. Все, що потрібно знати про під’їзні колії.

Взаємодія під’їзних колій і станцій примикання. Види договорів між залізницею і підприємствами щодо обслуговування під’їзних колій. Правила обслуговування залізничних під’їзних колій. Єдиний технологічний процес (ЄТП) роботи під’їзної колії та станції примикання.

Заказать модуль

Тема 10. Вичерпно про правила користування вагонами і контейнерами.

Правила користування вагонами і контейнерами залізниць України. Правила користування вагонами і контейнерами власності іноземних держав (залізниць СНД і Балтії). Правила користування вагонами залізниць колії 1435 мм.

Заказать модуль

Тема 11. Як організувати роботу експедитора із ПАТ «Укрзалізниця»?

Транспортно-експедиторська діяльність (ТЕД) на залізничному транспорті. Нормативно-правова база. Порядок організації роботи та взаємодія Транспортно-експедиторських компаній (ТЕК) із ПАТ «Укрзалізниця» на ринку транспортних послуг. Договір транспортного експедирування. Роль ТЕК в забезпеченні міжнародних транзитних перевезень вантажів.

Заказать модуль

Тема 12. З чого починається процес перевезення вантажу?

Порядок планування перевезення вантажів у різних видах сполучень. Особливості планування перевезення міжнародних вантажів за участю морських торговельних портів та сухопутних переходів. Облік виконання плану перевезень вантажів.

Заказать модуль

Тема 13. АС МЕСПЛАН (Практичне заняття)

Планування перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях за допомогою автоматизованої системи АС Месплан.

Заказать модуль

Тема 14. Як правильно оформити перевізні документи на ваш вантаж?

Транспортні накладні та супровідні документи. Електронна залізнична накладна внутрішнього сполучення, а також накладні СМГС, ЦІМ та ЦІМ/СМГС. Порядок оформлення та використання перевізних документів.

Заказать модуль

Тема 15. АС Клієнт УЗ (Практичне заняття)

Оформлення внутрішньої залізничної накладної та накладної СМГС. Автоматизована система АС Клієнт УЗ.

Заказать модуль

Тема 16. Як сам вантаж впливає на вартість його перевезення?

Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів (ЄТСНВ/ЕТСНГ) та Гармонізована номенклатура вантажів (ГНВ/ГНГ).

Заказать модуль

Тема 17. Як самому порахувати вартість перевезення вантажу по Україні?

Тарифи на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Збори за роботи та послуги, пов’язані з перевезенням вантажів та інші плати.
Практичне заняття. Розрахунок плати за перевезення вантажів у внутрішньому і міжнародному (експортно-імпортному) сполученнях та пов’язані з ними послуги.

Заказать модуль

Тема 18. Самостійно рахуємо вартість перевезення транзитних вантажів.

Тарифи на перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Міжнародні транзитні тарифи МТТ і ЄТТ. Порядок визначення перевізної плати за транзитні перевезення. Збори за додаткові операції та інші плати. Система розрахунків за міжнародні перевезення вантажів і користування вагонами та контейнерами власності іноземних держав.
Практичне заняття. Розрахунок плати за транзитні перевезення вантажів.

Заказать модуль

Тема 19. Кріпимо вантажі разом. Розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі та ін.

Технічні умови навантаження і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах (ТУ). Загальні вимоги до навантаження і кріплення вантажів. Основні види (реквізити) кріплень вантажів. Інвентарні кріплення. Правила розміщення і кріплення вантажів у вагонах критого і відкритого типів. Правила оформлення до перевезення вантажів не передбачених ТУ. Приймання до перевезення і перевезення вантажів не передбачених ТУ.

Заказать модуль

Тема 20. Перевозимо вантажі у критих вагонах. Які особливості та вимоги?

Перевезення вантажів у критому рухомому складі. Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах. Організація перевезень вантажів збірними відправками.

Заказать модуль

Тема 21. Як перевозити негабаритні, великовагові та довгомірні вантажі?

Правила перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів. Визначення негабаритності вантажів. Розрахункова негабаритність. Приймання до перевезення та умови перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів. Особливості та правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів).

Заказать модуль

Тема 22. Перевозимо вантажі навалом і насипом. Які особливості?

Характеристика масових вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. Правила перевезень вантажів навалом і насипом. Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу. Правила перевезення вантажів, що змерзаються. Відновлення сипкості вантажів, що змерзаються. Правила перевезення вантажів маршрутами відправника.

Заказать модуль

Тема 23. Як залізниця взаємодіє з клієнтом? Все про електронний документообіг.

Огляд автоматизованих систем, задіяних в організації вантажних перевезень. Порядок роботи клієнта і залізниці в ІТ-площині.

Заказать модуль

Тема 24. ТМКарта (Практичне заняття)

Планування маршруту перевезення та розрахунок тарифу за допомогою багатофункціональної графічної інформаційної системи ТМКарта. Додаткові можливості системи.

Заказать модуль

Тема 25. АРМ Вантажовідправника (Практичне заняття)

Інформаційне вирішення логістичних задач за допомогою універсального програмного комплексу АРМ Вантажовідправника:
  • План перевезення та формування перевізного документу на основі заявки МЕСПЛАН; 
  • Аналіз конвенційних заборон та обмежень; 
  • Аналіз технічних характеристик рухомого складу; 
  • Оформлення перевізних та товаросупровідних документів; 
  • Оформлення попереднього інформування митних органів МС; 
  • Перегляд форм ГУ-45, ГУ-46 та ФДУ-92; 
  • Інформаційне супроводження перевезення; 
  • Аналіз взаєморозрахунків із залізницею: оперативне сальдо, перелік ТехПД та РЦП; 
  • Експорт інформації про перевезення в автоматизовані системи підприємства; 
  • Побудова звіту по перевезенням/вагонам/клієнтам на основі реєстру перевізних документів.
Заказать модуль

Тема 26. Як дізнатися де ваші вагони і що з ними відбувається?

Інформаційні послуги Головного інформаційно-обчислювального центру Укрзалізниці (ГІОЦ), враховуючи організацію диспетчерського контролю за рухомим складом тощо.

Заказать модуль

Тема 27. Розрахунки кріплення вантажів (Практичне заняття)

Методика розрахунків основних схем розміщення і кріплення вантажів не передбачених ТУ. Вимоги до завантаження вагонів. Перевірка стійкості завантажених вагонів. Сили, що діють на вантажі при перевезенні. Вибір засобів кріплення вантажу та розрахунок їх міцності. Визначення способу розміщення і кріплення вантажів з плоскими опорами на відкритому рухомому складі.

Заказать модуль

Тема 28. Все, що потрібно знати про комбіновані перевезення.

Організація перевезень вантажів у контейнерах та контрейлерні перевезення на мережі залізниць України. Перевезення вантажів в універсальних контейнерах. Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів. Вимоги до структури і утримання контейнерного парку залізниць України. Світовий досвід організації комбінованих, інтермодальних та мультимодальних перевезень вантажів.

Заказать модуль

Тема 29. Як перевезти вантаж у вагоні морем?

Характеристика і призначення морських і річкових портів. Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні. Характеристика і призначення морських поромів. Правила перевезення вантажів у міжнародному залізнично-поромному сполученні.

Заказать модуль

Тема 30. Що вам необхідно знати, якщо ви хочете перевозити небезпечні вантажі?

Правила перевезення небезпечних вантажів. Загальні вимоги до перевезення небезпечних вантажів. Страхування небезпечних вантажів. Класифікація небезпечних вантажів. Перелік небезпечних вантажів.

Заказать модуль

Тема 31. Все, що стосується перевезення наливних вантажів.

Характеристика основних наливних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. Правила перевезення наливних вантажів. Приймання наливних вантажів до перевезення. Особливості визначення маси нафтопродуктів при перевезеннях залізничним транспортом. Умови перевезення і видачі наливних вантажів. Перевезення вантажів у танк-контейнерах.

Заказать модуль

Тема 32. Вагони і контейнери для перевезення небезпечних вантажів

Вимоги до рухомого складу і контейнерів, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів.

Заказать модуль

Тема 33. У чому перевозити небезпечні вантажі та як правильно оформити перевізні документи

Вимоги до пакування і тари при перевезенні небезпечних вантажів. Порядок оформлення перевізних документів на небезпечні вантажі у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

Заказать модуль

Тема 34. Правила безпеки при перевезенні небезпечних вантажів

Основні причини виникнення аварійних ситуацій при перевезеннях небезпечних вантажів та заходи щодо їх попередження. Ліквідація наслідків транспортних подій при перевезеннях небезпечних вантажів.

Заказать модуль

Тема 35. Операції з вагонами на кордоні. Як швидко перетнути кордон?

Технологія роботи приймально-передавальних станцій в організації перевезень міжнародних вантажів. Рада із залізничного транспорту (ЦСЖТ) і Дирекція Ради в забезпеченні координації діяльності залізниць СНД і Балтії. Основні угоди з організації перевезень міжнародних вантажів, затверджені Радою.

Заказать модуль

Тема 36. Особливості здійснення розрахунків за перевезення із ПАТ «Укрзалізниця».

Взаємодія з Товарними конторами (ТВК), Єдиними технологічними центрами з обробки перевізних документів (ЄТехПД) та Єдиним розрахунковим центром Укрзалізниці (ЄРЦ УЗ). Їх роль в забезпеченні обліку виконання перевезень вантажів, вантажних робіт та інших послуг на залізничних станціях. Фінансова звітність з перевезень вантажів. Система контролю вантажних перевезень в ПАТ «Укрзалізниця».

Заказать модуль

Тема 37. Все про відповідальність за перевезення. Штрафи, претензії, позови.

Відповідальність залізниць і вантажовласників при порушенні умов договору внутрішньодержавного перевезення вантажів згідно зі Статутом залізниць України. Комерційний акт. Інші акти. Розшук вантажів. Реалізація вантажів. Претензії та позови при порушенні умов договору перевезення.

Заказать модуль

Тема 38. Все про відповідальність при міжнародних перевезеннях

Відповідальність залізниць і вантажовласників при порушенні умов договору міжнародного перевезення вантажів згідно з міжнародним транспортним правом. Комерційний акт. Інші акти. Претензії та позови при порушенні умов договору міжнародного перевезення.