Організація залізничних вантажних перевезень

Организация железнодорожных грузовых перевозок

вул. Костянтинівська 2А

ТЦ "Самсон", поверх 3, офіс "5PL"

01.07-12.07

72 години

Всього місць: 15

можлива дистанційна форма навчання

20 лекторів-практиків

Компанія "5PL" оголошує набір слухачів на курс інтенсивної профпідготовки у напрямку "ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"

ОЧНО або ДИСТАНЦІЙНО, ПОВНИЙ КУРС або ВИБІРКОВО ПО ДНЯХ !!!​

Курс являє собою професійно розроблену спеціально для направлення залізничних перевезень програму теоретичного навчання і практичної підготовки фахівців, діяльність яких пов’язана з перевезеннями вантажів залізничним транспортом.

Курс «Організація залізничних вантажних перевезень» рекомендований експертами асоціації «Український Логістичний Альянс» (УЛА) для навчання фахівців транспортних, експедиторських та логістичних компаній, суб’єктів ЗЕД, співробітників агентських, брокерських, стивідорних і інших компаній, які взаємодіють із залізницею.

В якості лекторів-консультантів для проведення курсу запрошені провідні фахівці-практики ПАТ «Укрзалізниця»,в тому числі керівники Департаменту комерційної роботи, а також експерти в галузі вантажних залізничних перевезень з інших підрозділів і великих галузевих компаній.

Повна програма курсу включає  11 днів навчання (72 години). Також надаємо Вам можливість вибіркового вивчення тем, що входять в курс «Організація залізничних вантажних перевезень» і пропонуємо гнучку цінову політику.

Розклад занять курсу

Перший тиждень

Тема 1
13:00 – 14:30
На чому базується робота з ПАТ «Укрзалізниця»?
Нормативно-правова база діяльності залізниць України. Статут залізниць України, Правила перевезень вантажів та інші нормативні акти.

Кава-брейк

Тема 2
14:45 – 16:15
Як укласти договір із ПАТ «Укрзалізниця»?
Укладання договору на залізничне перевезення. Єдиний договір. Сторони договору перевезення вантажу та їх взаємодія при виконанні договору.

Тема 3
16:30 – 17:35
Все про вантажі, тару та способи визначення їх маси.
Основні види і транспортні властивості вантажів. Тара й упакування вантажів. Транспортна класифікація вантажів і тари. Способи визначення маси вантажів. Засоби ваговимірювальної техніки (ЗВВТ) на залізничному транспорті та порядок їх використання.

Тема 4
17:40 – 18:45
Вагони та контейнери, що використовуються для перевезення вантажів в Україні та світі.
Вантажний вагонний парк. Класифікація вантажних вагонів за родом, конструкцією та іншими ознаками. Контейнери для перевезення вантажів. Техніко-експлуатаційні характеристики вантажних вагонів і контейнерів. Показники ефективності використання вагонів і контейнерів.

Тема 5
13:00 – 14:30
Що потрібно знати про правила приймання вантажів до перевезення?
Початкові операції. Технологічні операції при прийманні вантажів до перевезення на місцях загального і незагального користування та порядок їх виконання. Маркування вантажів, підготовка вагонів і контейнерів до перевезення, правила пломбування вагонів і контейнерів та ін. Визначення термінів доставки вантажів тощо.

Кава-брейк

Тема 6
14:45 – 16:15
Як змінити договір перевезення? Що потрібно знати про видачу вантажу?
Кінцеві операції як складова частина процесу доставки вантажів. Технологічні операції, пов’язані з прибуттям вантажів та їх видачою. Зберігання вантажів. Комерційні операції, що можуть виконуватися на шляху перевезення вантажів. Порядок зміни договору перевезення вантажу (переадресування) в різних видах сполучення. Митний контроль вантажів та пов’язані з ним операції.

Тема 7
16:30 – 18:45
Все, що стосується міжнародних перевезень.
Міжнародні угоди про пряме залізничне вантажне сполучення, учасницею яких є залізниця України (СМГС, КОТІФ). Угода про використання окремих положень СМГС в перевезенні міжнародних вантажів між залізницями СНД. Перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів залізницями України згідно СМГС. Рада із залізничного транспорту країн-учасниць СНД (ЦСЖТ) і Дирекція Ради із забезпечення координації діяльності залізниць СНД і Балтії. Основні угоди з організації перевезень міжнародних вантажів затверджені Радою.

Тема 8
13:00 – 14:55
Вантажне господарство. Що потрібно знати про вантажні фронти?
Місця загального та незагального користування на залізничному транспорті. Під’їзні колії. Вантажні фронти (ВФ). Техніко-експлуатаційні параметри та визначення переробної спроможності ВФ. Оптимізація режиму роботи і технічного оснащення ВФ.

Кава-брейк

Тема 9
15:10 – 16:15
Все, що потрібно знати про під’їзні колії.
Взаємодія під’їзних колій і станцій примикання. Види договорів між залізницею і підприємствами щодо обслуговування під’їзних колій. Правила обслуговування залізничних під’їзних колій. Єдиний технологічний процес (ЄТП) роботи під’їзної колії та станції примикання.

Тема 10
16:20 – 17:05
Вичерпно про правила користування вагонами і контейнерами.
Правила користування вагонами і контейнерами залізниць України. Правила користування вагонами і контейнерами власності іноземних держав (залізниць СНД і Балтії). Правила користування вагонами залізниць колії 1435 мм.

Тема 11
17:15 – 18:45
Як організувати роботу експедитора із ПАТ «Укрзалізниця»?
Транспортно-експедиторська діяльність (ТЕД) на залізничному транспорті. Нормативно-правова база. Порядок організації роботи та взаємодія Транспортно-експедиторських компаній (ТЕК) із ПАТ «Укрзалізниця». Договір транспортного експедирування. Роль ТЕК в забезпеченні міжнародних транзитних перевезень вантажів. Особливості перевезення вантажів у вагонах власності «ЦТЛ». Автоматизована система управління пересилкою порожніх вагонів АС «УППВ»

Тема 12
13:00 – 14:30
З чого починається процес перевезення вантажу?
Порядок планування перевезення вантажів у різних видах сполучень. Особливості планування перевезення міжнародних вантажів за участю морських торговельних портів та сухопутних переходів. Облік виконання плану перевезень вантажів.

Тема 13
14:30 – 15:15
Практичне заняття.
Планування перевезень вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях за допомогою автоматизованої системи АС Месплан.

Кава-брейк

Тема 14
15:35 – 17:05
Як правильно оформити перевізні документи на ваш вантаж?
Транспортні накладні та супровідні документи. Електронна залізнична накладна внутрішнього сполучення, а також накладні СМГС, ЦІМ та ЦІМ/СМГС. Порядок оформлення та використання перевізних документів.

Тема 15
17:15 – 18:45
Практичне заняття.
Оформлення залізничної накладної в автоматизованій системі АС Клієнт УЗ.

Тема 16
13:00 – 15:40
Як самому порахувати вартість перевезення вантажу по Україні?
Тарифи на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Збори за роботи та послуги, пов’язані з перевезенням вантажів та інші плати. Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів (ЄТСНВ/ЕТСНГ).

Практичне заняття.
Розрахунок плати за перевезення вантажів у внутрішньому і міжнародному (експортно-імпортному) сполученнях та пов’язані з ними послуги (варіантні завдання).

Кава-брейк

Тема 17
16:05 – 18:45
Самостійно рахуємо вартість перевезення транзитних вантажів.
Тарифи на перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Міжнародні транзитні тарифи МТТ і ЄТТ. Гармонізована номенклатура вантажів (ГНВ/ГНГ/NHM). Порядок визначення провізної плати за транзитні перевезення. Збори за додаткові операції та інші плати.

Практичне заняття.
Розрахунок плати за транзитні перевезення вантажів (варіантні завдання).

Тема 18
10:00 – 11:30
Вимоги до розміщення і кріплення вантажів у вагонах та погодження технічної документації.
Технічні умови розміщення і кріплення вантажів у вагонах (ТУ). Загальні вимоги до навантаження і кріплення вантажів. Основні види (реквізити) кріплень вантажів. Правила розміщення і кріплення вантажів у вагонах критого і відкритого типів. Порядок приймання до перевезення і перевезення вантажів не передбачених ТУ (НТУ). Місцеві технічні умови (МТУ).

Кава-брейк

Тема 19
11:45 – 12:30
Перевозимо вантажі у критих вагонах. Які особливості та вимоги?
Перевезення вантажів у критому рухомому складі. Перевезення вантажів збірними відправками. Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах.

Перерва на обід

Тема 20
13:00 – 14:30
Як перевозити негабаритні, великовагові та довгомірні вантажі?
Правила перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів. Визначення негабаритності вантажів. Розрахункова негабаритність. Приймання до перевезення та умови перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів. Особливості та правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів).

Тема 21
14:45 – 15:50
Перевозимо вантажі навалом і насипом. Які особливості?
Характеристика масових вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. Правила перевезень вантажів навалом і насипом. Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу. Правила перевезення вантажів, що змерзаються. Відновлення сипкості вантажів, що змерзаються. Правила перевезення вантажів маршрутами відправника.

Другий тиждень

Тема 22
13:00 – 14:05
Як залізниця взаємодіє з клієнтом? Все про електронний документообіг.
Огляд автоматизованих систем, задіяних в організації вантажних перевезень. Порядок роботи клієнта і залізниці в ІТ-площині.

Тема 23
14:15 – 15:20
Практичне заняття 1
Планування маршруту перевезення та розрахунок тарифу за допомогою багатофункціональної графічної інформаційної системи ТМкарта. Додаткові можливості системи.

Кава-брейк

Тема 24
15:35 – 17:55
Практичне заняття 2
Інформаційне вирішення логістичних задач за допомогою універсального програмного комплексу АРМ Вантажовідправника:

  • План перевезення та формування перевізного документу на основі заявки в АС МЕСПЛАН;

 

  • Аналіз конвенційних заборон та обмежень;
  • Аналіз технічних характеристик рухомого складу;
  • Оформлення перевізних та товаросупровідних документів;

 

  • Оформлення попереднього інформування митних органів Митного Союзу;

 

 • Перегляд форм ГУ-45, ГУ-46 та ФДУ-92;
 • Інформаційне супроводження перевезення вантажів;
 • Аналіз взаєморозрахунків із залізницею: оперативне сальдо, перелік ЄТехПД та ЄРЦ;
 • Експорт інформації про перевезення в автоматизовані системи підприємств;
 • Побудова звіту по перевезенням/вагонам/клієнтам на основі реєстру перевізних документів. 

Тема 25
18:00 – 18:45
Як дізнатися де ваші вагони і що з ними відбувається?
Інформаційні послуги Головного інформаційно-обчислювального центру Укрзалізниці (ГІОЦ), враховуючи організацію диспетчерського контролю за рухомим складом тощо.

Тема 26
13:00 – 14:55
Кріпимо вантажі разом. Розрахунок кріплення вантажів на відкритому рухомому складі.
Методика розрахунків основних схем розміщення і кріплення вантажів не передбачених ТУ. Вимоги до завантаження вагонів. Перевірка стійкості завантажених вагонів. Сили, що діють на вантажі при перевезенні. Вибір засобів кріплення вантажу та розрахунок їх міцності. Визначення способу розміщення і кріплення вантажів з плоскими опорами на відкритому рухомому складі.

Кава-брейк

Тема 27
15:15 – 16:45
Все, що потрібно знати про комбіновані перевезення.
Організація перевезень вантажів у контейнерах та контрейлерні перевезення на мережі залізниць України. Перевезення вантажів в універсальних контейнерах. Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів. Вимоги до структури і утримання контейнерного парку залізниць України. Світовий досвід організації комбінованих, інтермодальних та мультимодальних перевезень вантажів.

Тема 28
17:05 – 18:35
Як перевезти вантаж у вагоні морем?
Характеристика і призначення морських і річкових портів. Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні. Характеристика і призначення морських поромів. Правила перевезення вантажів у прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні.

Тема 29
13:00 – 15:15
Що вам необхідно знати, якщо хочете перевозити небезпечні вантажі?
Правила перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях. Загальні вимоги до перевезення небезпечних вантажів. Страхування небезпечних вантажів. Класифікація та перелік небезпечних вантажів.

Кава-брейк

Тема 30
15:35 – 16:40
Все, що стосується перевезення наливних вантажів.
Характеристика основних наливних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. Правила перевезення наливних вантажів. Приймання наливних вантажів до перевезення. Особливості визначення маси нафтопродуктів при перевезеннях залізничним транспортом. Умови перевезення і видачі наливних вантажів. Перевезення вантажів у танк-контейнерах.

Тема 31
17:00 – 17:45
Вагони і контейнери для перевезення небезпечних вантажів.

Вимоги до рухомого складу і контейнерів, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів.

Тема 32
13:00 – 14:30
У чому перевозити небезпечні вантажі та як правильно оформити залізничну накладну?

Вимоги до пакування і тари при перевезенні небезпечних вантажів. Порядок оформлення перевізних документів на небезпечні вантажі у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

Кава-брейк

Тема 33
14:45 – 15:30
Правила безпеки при перевезенні небезпечних вантажів.

Основні причини виникнення аварійних ситуацій при перевезеннях небезпечних вантажів та заходи щодо їх попередження. Ліквідація наслідків транспортних подій при перевезеннях небезпечних вантажів.

Тема 34
15:40 – 17:10
Операції з вагонами на кордоні. Як швидко перетнути кордон?
Технологія роботи приймально-передавальних станцій при організації перевезень міжнародних вантажів. Правила передавання вагонів і контейнерів з вантажами на кордонах. Причини затримок вагонів при перетині кордонів міжнародними вантажами.

Тема 35
17:20 – 18:25
Особливості здійснення розрахунків за перевезення із ПАТ «Укрзалізниця».
Взаємодія з Товарними конторами (ТВК), Єдиними технологічними центрами з обробки перевізних документів (ЄТехПД) та Єдиним розрахунковим центром Укрзалізниці (ЄРЦ УЗ). Їх роль в забезпеченні обліку виконання перевезень вантажів, вантажних робіт та інших послуг на залізничних станціях.


Тема 36
13:00 – 14:05
Все про відповідальність за перевезення. Штрафи, претензії, позови.
Відповідальність залізниць і вантажовласників при порушенні умов договору внутрішньодержавного перевезення вантажів згідно зі Статутом залізниць України. Актово-претензійна робота на залізницях України. Комерційний акт. Інші акти. Розшук вантажів. Реалізація вантажів. Претензії та позови при порушенні умов договору перевезення.

Кава-брейк

Тема 37
14:25 – 15:30
Відповідальність залізниць і вантажовласників при порушенні умов договору міжнародного перевезення вантажів згідно із міжнародним транспортним правом. Претензії та позови при порушенні умов договору міжнародного перевезення.

15:45 – 17:15
Підсумкове тестування з курсу «Організація залізничних вантажних перевезень» в системі 5PL-RTS

Вартість будь-якого навчального дня для однієї людини становить

1950 грн.

очно

1850 грн.

дистанційно

Кожен із слухачів має можливість вибрати будь-які необхідні йому дні для навчання згідно з графіком проведення занять.

Залежно від кількості обраних днів для навчання надається ЗНИЖКА:

5% – при виборі 3-4 днів навчання;
15% -при виборі 5-7 днів навчання;
25% – при виборі 8-10 днів навчання;
35% – при виборі 11 днів навчання (повний курс).

ДОДАТКОВА ЗНИЖКА в 5% надається:

 1. Учасникам асоціації «Український Логістичний Альянс» (УЛА);
 2. Учасникам «Асоціації Міжнародних Експедиторів України» (АМЕУ);;
 3. Сертифікованим учасникам попередніх заходів компанії «5PL»;
 4. При реєстрації більше одного учасника від компанії на весь курс або однакові теми курсу.

Додаткові знижки можуть підсумовуватися (сумарна знижка - max 50%).

Слухачі, які пройдуть повний курс «Організація залізничних вантажних перевезень» отримають СЕРТИФІКАТ від асоціації «Український Логістичний Альянс» і компанії «5PL»

Також в процесі навчання слухачам курсу надається можливість безкоштовного тестування з пройденого матеріалу  в електронній системі «5PL-RemoteTestingSystem» (5PL-RTS), яка рекомендована ПАТ «Укрзалізниця» як система тестування персоналу в організаціях здійснюють транспортно-експедиторське обслуговування, відправлення та отримання вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, а також на всіх підприємствах, які взаємодіють із залізницею.

При успішному проходженні контрольного тестування по закінченню навчання в системі  5PL-RTS кожен слухач отримає Сертифікат, який підтверджує успішне закінчення даного курсу.

Кожен слухач повного курсу або вибіркових тим має можливість проходити навчання дистанційно за допомогою сучасної СИСТЕМИ МОДУЛЬНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ компанії «5PL» за допомогою проведення вебінарів, на яких  на яких будуть надані:

 • весь лекторський презентаційний матеріал;
 • аудіо- та відео трансляція лектора в процесі лекції;
 • можливість обговорення проблематики кожної теми в режимі живого спілкування з лекторами-консультантами за допомогою веб-камери, мікрофона або чату.

За допомогою системи дистанційного навчання слухачі курсу також матимуть цілодобовий  offline інтернет-доступ до презентацій і іншому дидактичному матеріалу, що використовується в процесі навчання.

Для корпоративного навчання програма запропонованого нами курсу, за бажанням замовника, може варіюватися і попередньо коригуватися як за змістом, так і за обсягом.

Також ми можемо розробити і запропонувати вам програму навчання на будь-яку іншу тематику,  що цікавить Вас, пов’язану з перевезеннями вантажів залізничним транспортом. Ви також можете замовити навчання по окремо взятих темам, самостійно визначити глибину їх вивчення або тільки пройти практичний тренінг по електронної взаємодії в системі «клієнт – залізниця» з використанням імітаційного комплексу «ПОЛІГОН 5PL» створеного експертами провідної компанії-розробника програмного забезпечення в галузі залізничного транспорту України  ТМSoft спеціально для даного курсу професійної підготовки. А за допомогою системи дистанційного тестування 5PL-RTS, яку можна використовувати в будь-який час і в будь-якому місці, де є доступ до мережі Internet, Ви зможете визначити рівень компетентності персоналу Вашої компанії або претендентів на зайняття вакантних посад при прийомі на роботу.

Крім того, слухачі даного курсу зможуть придбати АРМ Вантажовідправника від компанії ТОВ «КПД-УЗ» за спеціальною ціною – 8 000 грн. замість 10 000 грн.

Для більш детальної інформації звертайтеся:

Відгуки слухачів курсу

Дуже багато нюансів, за роботою не завжди встигаєш їх вивчити, десь знайти … А профільної літератури не так багато, насправді. Вирішив відвідати дані курси, так як лектори є практиками. Якраз вони і можуть підказати з тих нюансів, що мене цікавили.

Сергій Гримря

ТОВ «Скайтранс», г. Одесса

Ми експедитори, залізниця пов’язана з нашими вантажами. В основному, це автотранспорт і море, але оскільки кількість залізничних перевезень збільшується, отримати ази – це дуже добре. Тим більше, що в даному курсі освячується широкий спектр питань. Сподобався формат і кількість інформації, все дуже докладно, конкретно.

Валерій Горбашевскій

ТОВ «СТТ», м Маріуполь

Якщо враховувати те, що організація залізничних перевезень – це нова для нас тема, тому, вивчивши план занять і почувши багато рекомендацій, вирішила, що це найкращі курси, на які можна піти. Тобі дають знання самі залізничники, базу, за допомогою якої можна вирішувати будь-які питання

Ніна Горпиненко

ТОВ «Скайтранс», г. Одесса

Я працюю менеджером з логістики та вважаю, що завжди цікаво отримувати нові навички, тим більше від провідних фахівців «Укрзалізниці». Актуальна інформація, якщо взяти, наприклад, програми для залізничників, так як зараз переходимо на електронний документообіг.

Любов Кухаренко

ТОВ «Транссистема», м.Київ

Хочу висловити подяку Вашії компанії за організацію курсів по ж / д перевезень. Матеріал був досить повним, цікавим і дуже корисним, тому що містив в собі і теоретичну частину і, що дуже важливо, багато практичного матеріалу, який викладали професіонали, не з чуток знають ті теми, які вони викладали. Бажаю всій Вашій команді удачі і подальшого розвитку.Ну і, звичайно ж, побільше б таких змістовних курсів та тренінгів!))) А те, що організація залізничних перевезень – це нова для нас тема, тому, вивчивши план занять і почувши багато рекомендацій, вирішила, що це найкращі курси, на які можна піти. Тобі дають знання самі залізничники, базу, за допомогою якої можна вирішувати будь-які питання.

Олександра Бажак

зам. гендиректора ТОВ «БС Шиппінг Сервіс ЛТД», м. Одесса

Велика подяка організаторам спеціалізованого курсу інтенсивної профпідготовки “Організація залізничних вантажних перевезень” за цікавий, високоякісний, продуктивний насичений захід, вдале поєднання теоретичної і практичної частини семінарів. Абсолютно виправдана ідея залучення слухачів з дистанційною формою навчання, які мали чудову нагоду у режимі реального часу поєднувати навчання зі своєю роботою. Такі учасники семінару мали змогу переглянути усі майстер-класи і стати їх безпосередніми учасниками, у тому числі – ставити лекторові запитання та отримувати змістовні відповіді, брати участь у чатовому спілкуванні з колегами та лекторами. Особливо хочеться подякувати адміністрації компанії-організатору за прийом та дбайливе ставлення до всіх учасників семінару. Творчої наснаги Вам!

Андрій Затулко

заступник директора ТОВ «Торговий дім «Західний», м. Київ

БУДЕМО РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ !!!

Лектори курсу

Миронюк Игорь Васильевич

Миронюк Игорь Васильевич

Автор программы подготовки и руководитель направления “Железнодорожные грузовые перевозки”, главный специалист компании “5PL”, дипломированный специалист FIATA.

Специализация:

 • организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте,
 • технические условия размещения и крепления грузов,
 • электронный документооборот,
 • перевозки опасных грузов,
 • железнодорожные тарифы.
Хорьяков Иван Михайлович

Хорьяков Иван Михайлович

Первый заместитель начальника Департамента коммерческой работы ПАО “Укрзализныця”

Мирошников Андрей Николаевич

Мирошников Андрей Николаевич

Заместитель начальника филиала “Центр транспортной логистики” по вопросам экспедирования ПАО «Укрзализныця»