Курс: Організація залізничних вантажних перевезень

* для замовлення окремих тем вкажіть їх номери у коментарі замовлення

 • Нормативно-правова база діяльності залізниць України.
 • Статут залізниць України.
 • Правила перевезень вантажів та інші нормативні акти.
 • Укладання договору на залізничне перевезення.
 • Єдиний договір.
 • Сторони договору перевезення вантажу та їх взаємодія при виконанні договору.
 • Вантажний вагонний парк.
 • Класифікація вантажних вагонів за родом, конструкцією та іншими ознаками.
 • Контейнери для перевезення вантажів.
 • Техніко-експлуатаційні характеристики вантажних вагонів і контейнерів.
 • Показники ефективності використання вагонів і контейнерів.
 • Основні види і транспортні властивості вантажів.
 • Тара й упакування вантажів.
 • Транспортна класифікація вантажів і тари.
 • Способи визначення маси вантажів.
 • Засоби ваговимірювальної техніки (ЗВВТ) на залізничному транспорті та порядок їх використання.
 • Початкові операції.
 • Технологічні операції при прийманні вантажів до перевезення на місцях загального і незагального користування та порядок їх виконання.
 • Маркування вантажів, підготовка вагонів і контейнерів до перевезення, правила пломбування вагонів і контейнерів та ін.
 • Визначення термінів доставки вантажів тощо.
 • Комерційні операції, що можуть виконуватися на шляху перевезення вантажів.
 • Порядок зміни договору перевезення вантажу (переадресування) в різних видах сполучення.
 • Кінцеві операції як складова частина процесу доставки вантажів.
 • Технологічні операції, пов’язані з прибуттям вантажів та їх видачею.
 • Зберігання вантажів.
 • Митний контроль вантажів та пов’язані з ним операції.
 • Міжнародні угоди про пряме залізничне вантажне сполучення, учасницею яких є залізниця України (СМГС, КОТІФ).
 • Угода про використання окремих положень СМГС в перевезенні міжнародних вантажів між залізницями СНД.
 • Перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів залізницями України згідно СМГС.
 • Правила передавання вагонів і контейнерів з вантажами на кордонах.
 • Причини затримок вагонів при перетині кордонів міжнародними вантажами.
 • Вантажне господарство.
 • Місця загального та незагального користування на залізничному транспорті.
 • Під’їзні колії.
 • Вантажні фронти (ВФ).
 • Техніко-експлуатаційні параметри та визначення переробної спроможності ВФ.
 • Оптимізація режиму роботи і технічного оснащення ВФ.
 • Взаємодія під’їзних колій і станцій примикання.
 • Види договорів між залізницею і підприємствами щодо обслуговування під’їзних колій.
 • Правила обслуговування залізничних під’їзних колій.
 • Єдиний технологічний процес (ЄТП) роботи під’їзної колії та станції примикання.
 • Правила користування вагонами і контейнерами залізниць України.
 • Правила користування вагонами і контейнерами власності іноземних держав (залізниць СНД і Балтії).
 • Правила користування вагонами залізниць колії 1435 мм.
 • Транспортно-експедиторська діяльність (ТЕД) на залізничному транспорті.
 • Нормативно-правова база.
 • Порядок організації роботи та взаємодія Транспортно-експедиторських компаній (ТЕК) із ПАТ «Укрзалізниця» на ринку транспортних послуг.
 • Договір транспортного експедирування.
 • Роль ТЕК в забезпеченні міжнародних транзитних перевезень вантажів.
 • Порядок планування перевезення вантажів у різних видах сполучень.
 • Особливості планування перевезення міжнародних вантажів за участю морських торговельних портів та сухопутних переходів.
 • Облік виконання плану перевезень вантажів.
 • Планування перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях за допомогою автоматизованої системи АС Месплан.
 • Транспортні накладні та супровідні документи.
 • Електронна залізнична накладна внутрішнього сполучення, а також накладні СМГС, ЦІМ та ЦІМ/СМГС.
 • Порядок оформлення та використання перевізних документів.
 • Оформлення внутрішньої залізничної накладної та накладної СМГС.
 • Автоматизована система АС Клієнт УЗ.
 • Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів (ЄТСНВ/ЕТСНГ) та Гармонізована номенклатура вантажів (ГНВ/ГНГ).
 • Тарифи на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Збори за роботи та послуги, пов’язані з перевезенням вантажів та інші плати.

Практичне заняття. Розрахунок плати за перевезення вантажів у внутрішньому і міжнародному (експортно-імпортному) сполученнях та пов’язані з ними послуги.

 • Тарифи на перевезення вантажів у міжнародному сполученні.
 • Міжнародні транзитні тарифи МТТ і ЄТТ.
 • Порядок визначення перевізної плати за транзитні перевезення.
 • Збори за додаткові операції та інші плати.
 • Система розрахунків за міжнародні перевезення вантажів і користування вагонами та контейнерами власності іноземних держав.

Практичне заняття. Розрахунок плати за транзитні перевезення вантажів.

 • Технічні умови навантаження і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах (ТУ).
 • Загальні вимоги до навантаження і кріплення вантажів.
 • Основні види (реквізити) кріплень вантажів.
 • Інвентарні кріплення.
 • Правила розміщення і кріплення вантажів у вагонах критого і відкритого типів.
 • Правила оформлення до перевезення вантажів не передбачених ТУ.
 • Приймання до перевезення і перевезення вантажів не передбачених ТУ.
 • Перевезення вантажів у критому рухомому складі.
 • Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах.
 • Організація перевезень вантажів збірними відправками.
 • Правила перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів.
 • Визначення негабаритності вантажів.
 • Розрахункова негабаритність.
 • Приймання до перевезення та умови перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів.
 • Особливості та правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів).
 • Характеристика масових вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.
 • Правила перевезень вантажів навалом і насипом.
 • Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу.
 • Правила перевезення вантажів, що змерзаються.
 • Відновлення сипкості вантажів, що змерзаються.
 • Правила перевезення вантажів маршрутами відправника.
 • Огляд автоматизованих систем, задіяних в організації вантажних перевезень.
 • Порядок роботи клієнта і залізниці в ІТ-площині.
 • Планування маршруту перевезення та розрахунок тарифу за допомогою багатофункціональної графічної інформаційної системи ТМКарта.
 • Додаткові можливості системи.

Інформаційне вирішення логістичних задач за допомогою універсального програмного комплексу АРМ Вантажовідправника:

 • План перевезення та формування перевізного документу на основі заявки МЕСПЛАН; 
 • Аналіз конвенційних заборон та обмежень; 
 • Аналіз технічних характеристик рухомого складу; 
 • Оформлення перевізних та товаросупровідних документів; 
 • Оформлення попереднього інформування митних органів МС; 
 • Перегляд форм ГУ-45, ГУ-46 та ФДУ-92; 
 • Інформаційне супроводження перевезення; 
 • Аналіз взаєморозрахунків із залізницею: оперативне сальдо, перелік ТехПД та РЦП; 
 • Експорт інформації про перевезення в автоматизовані системи підприємства; 
 • Побудова звіту по перевезенням/вагонам/клієнтам на основі реєстру перевізних документів.
 • Інформаційні послуги Головного інформаційно-обчислювального центру Укрзалізниці (ГІОЦ), враховуючи організацію диспетчерського контролю за рухомим складом тощо.
 • Методика розрахунків основних схем розміщення і кріплення вантажів не передбачених ТУ.
 • Вимоги до завантаження вагонів.
 • Перевірка стійкості завантажених вагонів.
 • Сили, що діють на вантажі при перевезенні.
 • Вибір засобів кріплення вантажу та розрахунок їх міцності.
 • Визначення способу розміщення і кріплення вантажів з плоскими опорами на відкритому рухомому складі.
 • Організація перевезень вантажів у контейнерах та контрейлерні перевезення на мережі залізниць України.
 • Перевезення вантажів в універсальних контейнерах.
 • Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів.
 • Вимоги до структури і утримання контейнерного парку залізниць України.
 • Світовий досвід організації комбінованих, інтермодальних та мультимодальних перевезень вантажів.
 • Характеристика і призначення морських і річкових портів.
 • Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні.
 • Характеристика і призначення морських поромів.
 • Правила перевезення вантажів у міжнародному залізнично-поромному сполученні.
 • Правила перевезення небезпечних вантажів.
 • Загальні вимоги до перевезення небезпечних вантажів.
 • Страхування небезпечних вантажів.
 • Класифікація небезпечних вантажів.
 • Перелік небезпечних вантажів.
 • Характеристика основних наливних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.
 • Правила перевезення наливних вантажів.
 • Приймання наливних вантажів до перевезення.
 • Особливості визначення маси нафтопродуктів при перевезеннях залізничним транспортом.
 • Умови перевезення і видачі наливних вантажів.
 • Перевезення вантажів у танк-контейнерах.
 • Вимоги до рухомого складу і контейнерів, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів.
 • Вимоги до пакування і тари при перевезенні небезпечних вантажів.
 • Порядок оформлення перевізних документів на небезпечні вантажі у внутрішньому та міжнародному сполученнях.
 • Основні причини виникнення аварійних ситуацій при перевезеннях небезпечних вантажів та заходи щодо їх попередження.
 • Ліквідація наслідків транспортних подій при перевезеннях небезпечних вантажів.
 • Технологія роботи приймально-передавальних станцій в організації перевезень міжнародних вантажів.
 • Рада із залізничного транспорту (ЦСЖТ) і Дирекція Ради в забезпеченні координації діяльності залізниць СНД і Балтії.
 • Основні угоди з організації перевезень міжнародних вантажів, затверджені Радою.
 • Взаємодія з Товарними конторами (ТВК), Єдиними технологічними центрами з обробки перевізних документів (ЄТехПД) та Єдиним розрахунковим центром Укрзалізниці (ЄРЦ УЗ).
 • Їх роль в забезпеченні обліку виконання перевезень вантажів, вантажних робіт та інших послуг на залізничних станціях.
 • Фінансова звітність з перевезень вантажів.
 • Система контролю вантажних перевезень в ПАТ «Укрзалізниця».
 • Відповідальність залізниць і вантажовласників при порушенні умов договору внутрішньодержавного перевезення вантажів згідно зі Статутом залізниць України.
 • Комерційний акт.
 • Інші акти.
 • Розшук вантажів.
 • Реалізація вантажів.
 • Претензії та позови при порушенні умов договору перевезення.
 • Відповідальність залізниць і вантажовласників при порушенні умов договору міжнародного перевезення вантажів згідно з міжнародним транспортним правом.
 • Комерційний акт.
 • Інші акти.
 • Претензії та позови при порушенні умов договору міжнародного перевезення.

Після закінчення курса студент зможе:

 • назвати міжнародні та національні організації в сфері залізничного транспорту;
 • надати коротку інформацію про існуючі правові режимах в сфері вантажних залізничних перевезень;
 • перерахувати існуючі типи рухомого складу;
 • охарактеризувати особливості приймання вантажів для перевезення залізничним транспортом;
 • заповнити накладну СМГС;
 • розрахувати тариф на перевезення вантажу залізничним транспортом;
 • охарактеризувати особливості різних регіонів в розрізі залізничних перевезень.