Курс: Фінансовий менеджмент

 • Поняття фінансового менеджменту
 • Функції фінансового менеджера: основні компетенції, завдання, вимоги роботодавців
 • Суб’єкти фінансового оточення
 • Основні фінансові параметри менеджменту
 • Договір як основна форма фінансової взаємодії
 • Ціноутворення на основі проведення АВС – аналізу. Механізм коригування ціни
 • Основні форми фінансової звітності
 • Діагностика підприємства за допомогою бухгалтерського балансу і звіту про прибутки. Формування «балансу для власника»
 • Порядок формування звіту про прибуток на основі EBITDA. Показники ефективності на основі EBITDA
 • Звіт про рух грошових коштів і його використання для діагностики підприємства

Використайте вхід у якості гостя

Освоївши матеріал даного курса, слухачі зможуть:

 • чітко сформулювати для себе поняття фінансового менеджменту, його цілі і завдання;
 • представляти основні компетенції та завдання фахівця даній області і основні вимоги роботодавців;
 • ідентифікувати об’єкти фінансового оточення своєї компанії;
 • розрізняти основні параметри фінансового менеджменту і їх значення;
 • скласти договір на надання послуг своєї компанії з ясним розумінням основного вмісту розділів, що стосуються фінансової сторони даного контракту;
 • провести АВС-аналіз і зробити правильні висновки про вибір стратегії ціноутворення на послуги або товари компанії;
 • освоїти механізм коригування ціни, який може бути частиною договору, що захистить фінансові інтереси обох сторін.