Мультимодальні перевезення вантажів

Формування мережі транспортно-логістичних кластерів як основа активізації мультимодальних перевезень вантажів в Україні

Розвиток мультимодальних перевезень Унікальне географічне розташування на перехресті торговельних шляхів дозволяє Україні отримувати більше переваг від глобалізації у разі забезпечення динамічного розвитку та реалізації потенціалу транспортної інфраструктури. В умовах інтенсивного розвитку світових торговельно-транспортних відносин та глобальних інтеграційних процесів важливого значення […]

Рівні логістики та PL-провайдерство

Однією з найбільш популярних на сучасному етапі моделей бізнесу є аутсорсинг. Делегування виконання частини своїх бізнес-функцій дає можливість підприємству концентруватися на пріоритетних видах бізнесу й операціях і тим самим забезпечує йому конкурентні переваги. Повною мірою це стосується і логістичного сервісу. […]