Формування мережі транспортно-логістичних кластерів як основа активізації мультимодальних перевезень вантажів в Україні

Мультимодальні перевезення вантажів

Розвиток мультимодальних перевезень

Унікальне географічне розташування на перехресті торговельних шляхів дозволяє Україні отримувати більше переваг від глобалізації у разі забезпечення динамічного розвитку та реалізації потенціалу транспортної інфраструктури.

В умовах інтенсивного розвитку світових торговельно-транспортних відносин та глобальних інтеграційних процесів важливого значення набуває підвищення ефективності мультимодальних перевезень вантажів між регіонами, країнами і континентами, зокрема, вантажних перевезень територією України, а також її зовнішньоекономічної діяльності.

З метою диверсифікації національної економіки в основу розвитку економіки України на найближче десятиріччя має бути покладене створення регіональних кластерів, що стосується, в тому числі, і формування кластерів у сфері транспортно-логістичних послуг, оскільки на цей час ринок транспортних і логістичних послуг є однією з  галузей у світі, що найбільш динамічно розвиваються.

Основним нормативним актом у галузі мультимодальних перевезень вантажів, що регламентує комерційно-правові взаємовідносини перевізників та вантажовласників при міжнародних змішаних перевезеннях, є Нью-Йоркська Конвенція ООН про міжнародні мультимодальні перевезення вантажів, прийнята у травні 1980 року.

Виходячи зі змісту зазначеної Конвенції, основними ознаками мультимодальних перевезень вантажів є те, що у перевезеннях бере участь більше двох видів транспорту, робота яких координується і контролюється оператором мультимодальних перевезення вантажів. Крім того, укладається договір мультимодального перевезення між оператором і вантажовласником про перевезення вантажів з обумовленого місця відправлення до місця призначення, оформленого документом мультимодального перевезення, що супроводжує вантаж протягом усього процесу його доставки. При цьому  оператор виступає як юридична особа, що несе відповідальність за весь процес руху вантажу, а також котирує наскрізну ставку тарифу.

Розвиток мультимодальних перевезень є перспективним напрямом розбудови транспортної системи України, оскільки дозволяє значно збільшити обсяги перевезень її територією за участю національних транспортних компаній, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності країни на світовому ринку транспортних послуг, розвитку мережі існуючих транспортних коридорів, інтеграції транспортної інфраструктури України до світової транспортної системи.

Міністерство інфраструктури України вважає найбільш перспективним розвиток мережі мультимодальних перевезень з максимальним використанням залізниць, потужностей водного транспорту і з мінімальним залученням автомобільного.

Транспортно-логістичні центри

Слід зазначити, що через низку причин мультимодальні перевезення в Україні не набули необхідного розвитку, однією з яких є відсутність в Україні розвинутої мережі транспортно-логістичних центрів (далі – ТЛЦ).

Перевагами створення мережі мультимодальних ТЛЦ є формування зон оптимального обслуговування регіонів, функціонування спільних прикордонних транспортно-розподільчих зон з єдиною комунікаційною інфраструктурою, консигнаційними складами, пільговим режимом.

Транспортно-логістичні центри пов’язують віддалені один від одного економічні райони та підтримують інтегроване управління матеріальними потоками. Створення транспортно-логістичних центрів є ефективним підходом до формування транспортно-логістичних систем, що успішно підтверджує досвід країн Заходу. Формування і розвиток оптимальної мережі ТЛЦ на території України буде відігравати важливу роль у формуванні транспортної інфраструктури та раціоналізації всієї системи вантажоруху.

Транспортно-логістичні кластери

Транспортно-логістичні центри мають стати пусковим комплексом, навколо яких поступово будуть формуватися транспортно-логістичні кластери (далі – ТЛК). ТЛК виступають новим етапом у розвитку транспортно-логістичних систем на принципах добровільного об’єднання фірм, які є їх ланками і зберігають свою незалежність у даному співтоваристві, оскільки сприяють більш ефективному використанню транспортно-логістичного потенціалу.

На сучасному етапі розвитку економіки особливої актуальності набуває подальший розвиток принципів і моделей організації та управління підприємствами, що символізують плавний перехід від конкуренції до різноманітних форм кооперації. Так, наприклад, наявність у конкурентів загальних цілей і потреби в досвіді один одного створює ситуацію співпраці, а при взаємній відповідальності і загальних ресурсах переростає в координовану взаємовигідну взаємодію заради підвищення конкурентоспроможності транспортно-логістичних підприємств. Прикладом такої взаємодії є кластеризація транспортно-логістичних підприємств та функціонування ТЛК.

Кластеризація транспортно-логістичних підприємств та функціонування ТЛК є однією з ефективних форм організації взаємодії учасників повного ланцюга доставки вантажів, що забезпечує конкурентоспроможність транспортно-логістичної продукції на міжнародному, національному, а також регіональному рівнях.

Транспортно-логістичні кластери завжди виступають як ефективна інфраструктура для інших сітьових структур виробничого напряму, які потребують енергійних логістичних послуг. Вони також сприяють народженню і формуванню виробничих кластерів завдяки позитивному механізму зворотного зв’язку. Залучені до роботи в кластерах виробники, науковці, постачальники послуг мають можливість в межах групи підприємств, які обслуговуються, поширювати корисну інноваційну інформацію.

Транспортно-логістичні системи

Світові інтеграційні процеси спонукають до формування транспортно-логістичних систем за напрямками руху потоків транснаціональних вантажів і обумовлюють необхідність синтезу логістичних систем. Формування транспортно-логістичних центрів, а надалі і транспортно-логістичних кластерів, дозволить в підсумку максимізувати прибуток і мінімізувати витрати всіх видів ресурсів кожного учасника процесу руху товару.

Формування ефективної транспортно-логістичної системи України на основі мережі транспортно-логістичних кластерів, передусім, сприятиме входженню України у світовий транспортний простір та дозволить прискорити впровадження ефективних логістичних схем доставки вантажів (мультимодальних, інтермодальних, комбінованих перевезень), мінімізувати загальні логістичні витрати впродовж повного ланцюга доставки вантажу, сформувати інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесами транспортно-логістичного обслуговування тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *