Інвестиції в знання

page2image1796672

Скільки б коштів не вкладало підприємство в інформаційні технології, основні фонди, розширення власних послуг чи виробництво, без висококваліфікованого персоналу ці інвестиції ризикують бути неефективними, а то й взагалі марними. На сьогодні саме справжній, а не просто дипломований фахівець є тією рушійною силою, яка реально впливає на розвиток бізнесу.

Найвища самоокупність інвестицій – саме в персоналі. На жаль, розуміння цього простого факту доступне поки що не для всіх.

За нашими даними, в Україні (говоримо про логістичну сферу) лише 27% компаній виділяє кошти на підвищення кваліфікації своїх працівників.

В розвинутих країнах ситуація діаметрально протилежна. Компанії, особливо крупні, і ті, діяльність яких пов’язана з високотехнологічним виробництвом і застосуванням власних ноу-хау, взагалі готують фахівців для своїх потреб самі. Всім своїм працівникам вони пропонують пакети високоякісних онлайн-тренінгів, навчальних курсів та практичних завдань, і уважно відслідковують тих, хто таким навчанням цікавиться. Фіксується регулярність відвідування навчальних ресурсів, результати тестування, успішність засвоєння знань, а людині гарантується відповідне кар’єрне зростання і підвищення заробітків. Це не філантропія і не благодійна діяльність, а адекватна реакція бізнесу на необхідність підвищення професійної підготовки своїх працівників, з подальшою кадровою селекцією для зміцнення компанії і підвищення її конкурентоздатності на ринку.

Такий підхід – один з елементів «соціальних ліфтів», які забезпечують стабільність економіки і процвітання високорозвинених країн. В Україні він теж практикується, але, як правило, на підприємствах з іноземними засновниками.

Подібні методики і освітянські технології взяла на озброєння і компанія «5PL».

Простір для їх застосування в Україні дуже широкий. Адже проблемою вітчизняної економіки номер один все частіше називають кадровий дефіцит. Він негативно позначається на всіх галузях господарської діяльності – будівництві, транспорті, машинобудуванні, і багатьох інших. У тому числі – і в сфері логістики, яка в розвинутих країнах давно стала однією з домінант економіки, одним з найголовніших джерел наповнення державного бюджету, і дуже привабливою для бізнесу.

Така тенденція спостерігається і в Україні. Якщо кількість вакансій з логістики в структурі 2016 року становила лише 6,9%, то в 2017 – 14,6%. З цього можна зробити висновок про зростання інтересу і вимог бізнесу до професійного рівня і розвитку тих, хто прагне влаштуватися на таку роботу.

Ось до цих потреб і адаптований наш проект, завданням якого є багаторівнева підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників логістичної сфери.

На деяких його важливих відмінностях слід зупинитися окремо.

Передумовою формування наших навчальних програм та інших заходів стало детальне дослідження компетенцій, якими повинен володіти логіст, і які слід було розділити за ознаками функціонального призначення як на міжнародному, так і вітчизняному ринках.

Ключовими критеріями адаптації навчальних програм до конкретної аудиторії стали індивідуальні характеристики слухачів, їх фактичний професійний рівень, а також обсяги знань і практичних навичок, яких від них очікують роботодавці.

Прогалини між фактичним і очікуваним заповнюються з допомогою наших навчальних курсів, в цьому їх суть.

Але це непроста задача, тому що при індивідуальному підході не обійтися без градації змісту навчання відповідно до його призначення.

Аналіз цього важливого аспекту навчального процесу дозволив нам створити в Україні єдину багатоступеневу систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації логістичного персоналу, починаючи від кваліфікованих робітників операційного рівня, і закінчуючи топ-менеджерами компаній.

В остаточному результаті ми зорієнтувалися на підготовку спеціалістів за трьома рівнями ієрархії менеджменту компаній – стратегічним, управлінським та операційним.

Тематика наших тренінгів і навчальних курсів дуже різноманітна, як і сама логістика. Ось їхній далеко неповний перелік з числа тих, які ми сформували і провели останнім часом: «Логістичне обслуговування», «Автомобільні перевезення спеціальних вантажів», «Бізнес-кейси», «Складська логістика», «Організація доставки спеціальних вантажів авіаційним транспортом», «Основи транспортно-експедиторської діяльності» та ін.

Важливими розділами переважної більшості навчальних курсів є робота з замовниками і споживачами логістичних послуг, а деякі тренінги взагалі присвячені тільки цій роботі.

Зазначу, що кожен наш слухач має можливість формувати свою індивідуальну програму підготовки, сам обирає зручну для себе швидкість засвоєння матеріалу та час, необхідний для здачі підсумкового тесту. Опанувавши певну програму, учасник тренінгу в обов’язковому порядку повинен здати проміжне тестування, щоб перейти до наступного модуля або теми. Цей метод дає можливість здійснювати контроль по засвоєнню інформації та фіксувати ті проблеми, з якими він стикнувся в процесі засвоєння матеріалів.

Щодо матеріально-технічного забезпечення навчальних процесів, то це тема для окремої розмови. Його низький рівень в закладах академічної освіти і є однією з головних причин їхнього відставання від реальних потреб економіки.

Тому паралельно з формуванням навчальних програм компанія «5PL» для їх втілення створила матеріально-технічну базу європейського рівня. Річ не тільки в тім, що крім аудиторії-трансформера, у нас є різноманітне демонстраційне обладнання, ілюстраційні матеріали та ноутбук для кожного слухача. Нашим завданням було створення максимально комфортної участі кожного в наших заходах, а для цього треба було забезпечити найширші можливості онлайн-доступу до наших занять.

Це завдання виконане, і завдяки спеціальному комплекту апаратури кожен наш слухач має можливість віртуальної присутності не тільки в аудиторії, а й навіть на наших виїзних заходах – конференціях, семінарах, лекціях, з доступом з будь-якої точки земної кулі, де є інтернет, і вільно проходити різноманітні тестування, виконувати завдання, спілкуватися з тренером і колегами, які теж можуть перебувати не тільки в аудиторії.

Саме з допомогою технічних засобів ми також можемо здійснювати дистанційну онлайн-перевірку знань студентів. Адже рівень використання інтернету населенням України сягнув 64,8%, а в тих, хто займається логістикою, доступ до мережі точно є. Тому на сьогодні це найефективніший метод навчально-методичної роботи, і його наслідки ми бачимо по результатах своєї діяльності.

До речі, ми дуже відповідально підходимо до підготовки фахівців, і видаємо сертифікати та дипломи нашої «Бізнес-Академії Логістики» не інакше, як за умови підтвердження слухачами рівня своїх професійних знань через незалежну систему тестування. За його результатами вони також отримують рекомендації для подальшого працевлаштування.

Підготував Сергій Пархомов

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *