Школа професіоналів

page1image1783232

Консалтингова компанія «5PL» заснована фахівцями-транспортниками, і одним з її головних завдань від самого початку було створення «Бізнес-Академії логістики» – системи підготовки і перепідготовки кадрів для транспортно-логістичної системи.

Програми наших навчальних курсів складаються, перш за все, з огляду на необхідність компенсувати відставання системи академічної освіти від реалій вітчизняної і, особливо, європейської логістики.

Досягти такої мети можна лише в один спосіб – залучивши до викладацької роботи практиків.

Власне, діяльність компанії «5PL» є одним із елементів  т. зв. «альтернативної освіти», яка давно і успішно застосовується в розвинених країнах та офіційно взаємодіє з академічною. В Україні вона розвивається доволі активно і, не в останню чергу, завдяки зусиллям Державного центру зайнятості, якому для подолання в країні безробіття хоч-не-хоч доводиться сприяти підготовці і перепідготовці працівників як робітничих спеціальностей, так і інженерно-технічних.

Щодо компанії «5PL», то деякий час нам доводилося, так би мовити, йти навздогін, перекриваючи сьогоденні і невідкладні кадрові потреби конкретних транспортно-логістичних компаній.

Моніторинг фактичної логістичної проблематики є основою формування відповідних навчальних курсів і тренінгів, до проведення яких ми залучаємо керівників і провідних фахівців крупних компаній, що вже напрацювали для своїх потреб «пакети протидії» і оновили методики роботи.

Тут слід зазначити важливий нюанс, який торкається конкуренції на ринку транспортно-логістичних послуг.

Якщо фахівці однієї компанії навчають на наших курсах фахівців для іншої, це зовсім не означає, що вони свідомо готують собі конкурентів. Ми всі розглядаємо цю ситуацію в зовсім іншій площині.

Є очевидним, що на сьогоднішній день головною перешкодою для розвитку логістичного бізнесу в Україні є не конкуренція підприємств, а критичний дисбаланс всієї транспортно-логістичної системи, спричинений не тільки кадровим дефіцитом, а й недоліками її нормативно-правової бази, жахливим станом доріг, ескалацією злочинності в найрізноманітніших сферах суспільного життя тощо.

Тому наш викладацький корпус формується, зокрема, учасниками Асоціації «Український логістичний альянс» та компаніями, які прагнуть працювати в цивілізованому логістичному ринку, а не будувати своє майбутнє на тимчасових перевагах, які, в остаточному результаті, можуть обернутися збитками.

Вважаючи головним завданням логістики, як системи, максимально можливе пришвидшення переміщення товарів при максимально можливому зменшенні собівартості цього процесу, наші тренінги і навчальні курси ми формуємо саме в цьому річищі. При цьому для нас вони не є самоціллю.

Ми не просто готуємо слухачів до практичної роботи на підприємстві. Наша мета – якомога краще підготувати їх як діячів сучасного логістичного ринку європейського рівня. Найперше, ми прагнемо зробити їх знавцями і носіями європейських стандартів логістичної роботи, але розглядаємо проект професійної підготовки компанії «5PL» лише як один із інструментів облаштування в Україні цивілізованої логістики. Загалом цей інструментарій набагато різноманітніший.

Для прикладу, саме керівництво компанії «5PL», через Асоціацію «Український логістичний альянс», ініціювало утворення Технічного комітету стандартизації «Логістика, експедирування та управління ланцюгами поставок» (ТК No183), на який державою покладено функції розробки, розгляду та погодження національних логістичних стандартів.

Також ми беремо участь у формуванні і доопрацюванні проекту Національної транспортної стратегії України до 2030 р. та багатьох інших подіях і явищах, які торкаються розвитку вітчизняної логістики.

Але, в якому б напрямку, на якому б рівні ми не працювали, ми завжди стикаємося з корінною проблемою: недостатньою професійною підготовкою персоналу як окремих підприємств, так, на жаль, і працівників державних установ.

Тому пріоритетом нашої діяльності на довгострокову перспективу залишатиметься підготовка і перепідготовка кадрів для логістичної системи.

Підготував Сергій Пархомов

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *