Рівні логістики та PL-провайдерство

Однією з найбільш популярних на сучасному етапі моделей бізнесу є аутсорсинг. Делегування виконання частини своїх бізнес-функцій дає можливість підприємству концентруватися на пріоритетних видах бізнесу й операціях і тим самим забезпечує йому конкурентні переваги. Повною мірою це стосується і логістичного сервісу. Відповідно, зросла і кількість підприємств з надання комплексних логістичних послуг – логістичних посередників (провайдерів). Рівень різних провайдерів відрізняється за спектром послуг та технологічних рівнем.

Логістика першого рівня (First Party Logistics (PL, укр., рівень логістики) – 1PL)
це внутрішня логістика, де всі послуги з транспортування, складського зберігання, митних операцій і супутнього сервісу зосереджені всередині компанії – замовника. 1PL-провайдери не є логістичними посередниками, оскільки всі операції виконує сам вантажовласник.

Логістика другого рівня (Second Party Logistics – 2PL)
це зовнішня логістика, що дозволяє виконувати традиційний спектр послуг, пов’язаних із транспортуванням та складуванням. Логістичними посередниками в класичному розумінні виступають 2PL-провайдери. До них відносяться: транспортні компанії; експедитори; митні брокери; митні ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання; складські комплекси та вантажні термінали; агенти та стивідорні компанії; інформаційно-консалтингові фірми в галузі логістики тощо. 2PL-провайдери мають вузьку спеціалізацію, але при цьому в них є напрацьовані бази даних і досвід роботи в певних сферах. Такі логістичні посередники працюють переважно на місцевих або регіональних ринках за короткостроковими контрактами.

Логістика третього рівня (Third Partу Logistics – 3PL)
це зовнішня логістика, що дозволяє інтегрувати усі логістичні послуги у єдиний комплекс, який містить також такі додаткові послуги, як проміжне зберігання вантажу, так званий «crossdocking», проектування та розроблення інформаційних систем, використовування послуг субпідрядників та інше. 3PL-провайдером називають посередника, який може надавати клієнтам комплексний логістичний сервіс. Такі компанії беруть під свій контроль декілька або всі логістичні функції. Для досягнення статусу 3PL-провайдера експедитор повинен надавати клієнту спектр послуг, який дозволить комплексно управляти окремим бізнес-процесом. Такі логістичні посередники працюють, як правило, на міжрегіональних ринках на основі довгострокових контрактів.

Логістика четвертого рівня (Fourth Party Logistics – 4PL)
це зовнішня і внутрішня логістика. 4PL-провайдер є менеджером ланцюга поставок, який інтегрує і координує логістичні ресурси, потужності і технології своєї організації і інших логістичних підрядників з метою надання клієнту комплексного SupplyChain рішення. 4PL-провайдери – це логістичні інтегратори повного циклу. Їхньою головною відмінністю від 3PL-провайдерів є застосування системного підходу до управління всіма логістичними бізнес-процесами замовника, координація дій замовника, а також його ключових контрагентів у ланцюгу поставок, забезпечення їхньої ефективної взаємодії та обміну даними в реальному часі на основі сучасних інформаційних технологій. Такі логістичні посередники працюють на світовому ринку на принципах стратегічного партнерства.

Логістика п’ятого рівня (Fifth Party Logistics – 5PL)
це Інтернет-логістика. PL-провайдер надає весь комплекс послуг за рахунок використання глобального інформаційно-технологічного простору. Це «віртуальний» логістичний партнер, у якого, з одного боку, є вся інформація про логістичні можливості учасників ринку, а з іншого – високотехнологічний IT-продукт, що дозволяє будувати найоптимальніші логістичні ланцюги. Власних матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, що використовуються безпосередньо в організації перевезень, у такого оператора може і не бути.

Взаємозв’язок PL-провайдерів за спектром послуг

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *